Vad tycker de som gått igenom coaching? Vad upplever de att de har haft för positiv inverkan? Vad är de största fördelarna?

När jag avslutar en omgång med coaching för en klient följer jag upp deras upplevelse med en enkät där de får värdera sin upplevelse.

Över tid har jag börjat se vissa mönster och återkommande kommentarer och lärdomar. Blanda annat är det en del ämnen som är återkommande och som upplevs som lite extra positiva med coachingen. Detta har jag lärt mig är positiva effekter av coaching.

Positiva effekter av coaching

 • Ökad självinsikt
  Det kanske mest frekvent förekommande att mina klienter nämner är att de upplever en ökad självinsikt som hjälper dem i deras vardag också efter det att coachingen är avslutad.
 • Tydliga mål
  Ett av de roligaste återkommande momenten är hur mina klienter berättar att på grund av att vi tränat på styrkan i att ha tydliga mål hjälper det dem att komma framåt snabbare.
 • Personlig utveckling
  Tack vare coachningen säger flera att de fått verktyg att verkligen utforska och utveckla sig själva på ett sätt de inte kunnat tidigare.
 • Stödjande samtal
  De coachande samtalen upplevs stödjande och givande. Klienten känner sig förstådd och uppmuntrad att växa.
 • Livsförändrande erfarenhet
  Coachningen upplevs ofta livsförändrande för klienten. Den öppnar ögonen för nya möjligheter och perspektiv. Det kan låta som stora ord men är en ofta återkommande kommentar.
 • Hållbara resultat
  De resultat som uppnåtts genom coachningen känns verkligt hållbara och integrerade i klientens liv. De avslutande samtalen brukar vi fokusera på att göra resultaten hållbara över tid. Klienten behöver få insikt i att hen har ett ansvar här.
 • Självförtroende
  Klientens självförtroende har vuxit enormt tack vare coachningens fokus på styrkor och potential.
 • Balans i livet
  Den coachade har lärt sig att skapa en hälsosammare balans mellan olika delar av livet. Vi har alla exakt samma tid på ett dygn, det är en av få rättvisor här i livet. Att skapa balans mellan det man väljer att göra under denna tid är viktigt.
 • Klarhet i beslut
  Coachningen har hjälpt klienterna att skapa klarhet kring vad de vill och hur de ska fatta klokare beslut.
 • Motiverande coachning
  Coachningen är så motiverande! En av de roligaste kommentarerna att få som coach. Det är tufft att göra förändringar och att jag kan få motivera i det läget det är kul.
 • Positiv förändring
  Den positiva förändringen i den coachades liv är påtaglig, den går att se, märka, känna…
 • Effektiv kommunikation
  Den som gått igenom coaching upplever ofta att hen efteråt kommunicerar på ett mycket mer effektivt och konstruktivt sätt.
 • Handlingsplaner
  Tack vare konkreta handlingsplanerna känner sig klienten bättre rustad att verkligen förändra sitt beteende.
 • Empati och förståelse
  Några brukar beskriva att de efter att haft coaching förstår och har empati för sin egen situation, vilket underlättar öppenheten gentemot andra.
 • Autentiskt ledarskap
  Coachingen utvecklar det autentiska ledarskapet och självkännedomen, vad betyder då det? Jo att de egenskaper som är baserade på klientens värderingar får lov att komma fram och ta plats och ledarskapet känns mer autentiskt något som medarbetare uppskattar.
 • Fokus och riktning
  Vi fokuserar coaching framåt och gräver inte i det förflutna, det kan vi inte göra så mycket åt. Det gör att klienten upplever att hen har ett tydligare fokus och en uttalad riktning för vad hen vill uppnå.
 • Självacceptans
  Att acceptera det man är och står för är viktigt för att kunna stå stadigt och denna typ av kommentar ser jag ofta, – Genom coachningen har jag lärt mig att acceptera och uppskatta mig själv mer.
 • Uppmuntrande miljö
  Coaching är framåtblickande och att ha en positiv anda är viktigt för att få kraft att göra det man vill och då är en uppmuntrande miljö viktigt. Det är kul att flera av klienterna just uppmärksammar att våra sessioner har haft en uppmuntrande anda och att det har hjälpt dem.
 • Steg mot framgång
  En av mina frågor är, – Vad är det första lilla steget du kan ta i den önskade riktningen? det skapar en startpunkt och sedan brukar snöbollen vara i rullning och flera klienter beskriver hur de känner att de tar konkreta steg mot en större framgång.
 • Hantering av motstånd
  Varför gör vi inte bara det vi säger att vi ska? Motstånd är ofta svaret. Att erkänna att det finns motstånd är ett första bra steg och här kommenterar många klienter just hur skönt det var att erkänna att det fanns ett inre motstånd som kanske inte kändes politiskt korrekt men det fanns där och det hindrade. Genom att lyfta fram det i ljuset kunde klienten agera på det..
 • Självkänsla
  Sist men inte minst, självkänsla, att läsa följande är underbart i en utvärdering, – Min självkänsla och känsla av egen värde har stärkts avsevärt under den här resan.