Vad innebär coaching?

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper klienten att plocka fram vad som är viktigt, hjälper klienten att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiv.

Hur ofta skall man träffa sin coach för coaching?

Det är svårt att säga ett recept som passar alla men ofta är det bra med ett par inledande träffar med kortare intervall. I det läget är en vecka lagom. Många gånger händer mycket på en gång när du börjar med coaching. Därför är det bra att du tar tar dig tid inför och efter samtalet och antecknar, reflekterar och funderar över det du upptäckt. Om du upplever att det händer mycket efter en coach-träff kan det vara bra att ha lite längre tid mellan varje träff. Ett lagom intervall kan då vara 2-4 veckor mellan tillfällena.

Kan man använda Friskvårdsbidraget till Coaching?

Enligt skatteverkets regler för friskvårdsavdrag som du kan läsa mer om på Skatteverkets webbplats är Coaching tillämpligt för friskvårdsavdrag. Det förutsätter att din arbetsgivare har det och att syftet är att verka avstressande. Du kan också läsa mer här.

Är coaching avdragsgillt?

Enligt skatteverkets regler är coaching avdragsgillt för företag.

Vad är coaching?

Coachen ger inte råd. Coachen hjälper dig att hitta dina egna svar och lösningar. Coaching lyfter därmed dina styrkor och stärker den egna förmågan att skapa förändring och skapar självständighet. Klienten har det yttersta ansvaret för resultatet, genom att bland annat utföra de handlingar som hen själv kommit fram till leder mot målet.

Vad är coaching inte?

Coaching kan ibland blandas ihop med mentorskap. Att vara mentor innebär att en mer erfaren person, inte nödvändigtvis äldre, har rollen som förebild till en mindre erfaren person.. Mentorn kan använda coaching som metod i sitt mentorskap. Läs gärna mitt inlägg om olika yrken

Vad skiljer coaching från mentorskap?

Coaching vs Mentor? En mentor är expert på det som klienten (som ofta kallas Adept) vill bli bättre på medan en coach är expert på att ställa frågor och få klienten att tänka vidare på de svar hen har inom sig. Båda använder frågan som verktyg och båda arbetar med att hjälpa sin adept/klient att utvecklas.

Vad betyder coaching?

Ordet i sig kommer från det franska ordet för vagn. Det började användas inom utbildning tidigt 1800-talnär en lärare hjälpte sin elev framåt så som vagnen hjälper passageraren, uttrycket plockades senare upp inom sporten då ledaren hjälper sin utövare utvecklas.

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper klienten att plocka fram vad som är viktigt, det hjälper också klienten att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva.

Varför skall jag använda mig av coaching?

Syftet med coachande samtal är att du som klient själv ska hitta lösningar på dina funderingar och problem. Coaching handlar om att hjälpa dig att förstå mer om ditt problem och guida dig till dina lösningar. Läs mer om vad coaching passar för.

Coaching med NÖHRA, vad är det?

NÖHRA är ett sätt att komma ihåg de olika stegen vi som coacher använder under ett samtal. I NÖHRA fallet står bokstäverna för Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktivitet. I de flesta av samtalen ingår flera eller samtliga av stegen.

Coaching med TGROW, vad är det?

TGROW är ett sätt att komma ihåg de olika stegen vi som coacher använder under ett samtal. I TGROW fallet står bokstäverna för Topic, Goal, Reality, Options och Way forward . I de flesta av samtalen ingår flera eller samtliga av stegen.

Vad kan coaching hjälpa mig med?

Ibland fastnar vi i gamla invanda mönster, vi känner att vi inte kommer vidare eller vi vet inte riktigt vad vi verkligen vill framåt. Det är typiska frågor som vi ofta coachar i. Ett coachingsamtal kan dock variera från ett problem av karaktären ”Hur får jag rensat i garaget?” till ”Vad vill jag egentligen med min karriär, vad är viktigt för mig?”.

Coachande ledarskap, hur blir jag en coachande ledare?

Det finns bra utbildningar inom coachande ledarskap men ett bra sätt att förstå sig på vad ett coachande ledarskap innebär och hur du som ledare kan bli bättre på att coacha dina medarbetare är att bli coachad själv. När du börjat lära dig lite grunder kan en kurs sedan vara ett bra komplement. Framförallt kommer du lära dig mer av kursen.

Vad gäller för av- respektive ombokning?

Ibland hinner livet ikapp och den bokade tiden fungerar inte. I möjligaste mån försöker vi gemensamt hitta en ny tid att boka om till. Om det är mindre än 24 timmar kvar till tillfället så debiteras 50% av kostnaden.

Hur går betalning till?

Prisangivelser som du får av mig är för privatpersoner inklusive moms och för företag exklusive moms. F-skattsedel finns. Betalning skall ha mottagits före samtalstiden och sker via Bankgirobetalning.

Coaching till företag, erbjuder du det?

Jag jobbar primärt med enstaka klienter men beställaren kan vara du som enskild individ eller till exempel din personalavdelning, karriärcenter eller HR-organisation. När du kontaktar mig för en offert så behöver jag veta om det är en privatperson eller företag som skall betala då det är priser med eller utan moms som skall anges.

Vad har du för coachingutbildning?

Jag har gått utbildning i coaching via Akademi Coachstjärnan och där utbildat mig i följande steg:

  • Diplomutbildning i coaching
  • Coaching med ACT
  • Avancerad coachutbildning
  • Ledarskapscoaching

Diplomutbildningen och den Avancerade coachutbildningen är ICF ackrediterade på ACC och PCC nivå.

Coaching i Stockholm?

Jag finns merparten av tiden tillgänglig i Stockholm och kan erbjuda coaching på plats men min erfarenhet säger att det ofta i slutänden fungerar bättre för dig som klient att vi har våra samtal via videosamtal alternativt telefon då det minskar den tid som går åt för coachingen då transporter undviks.

Vad erbjuder du coaching inom?

Jag fokuserar på några olika områden:

Kontakta mig gärna för mer information eller gör mitt enkla test för att se om du är redo för coaching.