Det kan vara utmanande att själv avgöra om coaching är relevant för dig. Vårt enkla coachningstest är utformat för att ge dig insikter och tydlighet kring områden där coaching kan vara givande för dig.

Genom att svara på några frågor kan du få en bättre förståelse för om det finns områden i ditt liv där du kan dra nytta av coachning. Vi uppmuntrar dig att ta detta test för att utforska dina möjligheter till personlig och professionell utveckling.