Personlig coachning och gruppcoaching är två olika typer av coaching som har sina egna fördelar och nackdelar. I denna text försöker jag förklara några skillnader men kontakta mig om du vill diskutera vad som passar dig.

Personlig coachning

Vid personlig coachning får du en coach som arbetar med dig individuellt. Coachen hjälper dig att identifiera dina mål och utveckla strategier för att nå dem. Personlig coachning är ett bra alternativ om du vill ha en coach som är fokuserad på dina specifika behov och mål.

Fördelar med personlig coachning:

 • Fokus på dina individuella behov och mål
 • Personlig utveckling och förändring
 • Ökad självkänsla och självförtroende
 • Effektivaste coachingen

Nackdelar med personlig coachning:

 • Kan vara dyrt
 • Kan kräva mer tid och engagemang

Gruppcoaching

Vid gruppcoaching arbetar du med en grupp andra personer med liknande mål. Coachen hjälper er att lära av varandra och stödja varandra i era utvecklingsprocesser. Gruppcoaching är ett bra alternativ om du vill få feedback och stöd från andra människor.

Fördelar med gruppcoaching:

 • Billigare än personlig coachning
 • Kan vara mer effektivt än personlig coachning om du vill lära av andra människor
 • Kan ge dig ett socialt nätverk

Nackdelar med gruppcoaching:

 • Kan vara mindre fokus på dina individuella behov och mål
 • Kan vara svårare att få coachens uppmärksamhet

Vilken typ av coaching är rätt för dig?

Vilken typ av coaching som är rätt för dig beror på dina individuella behov och mål. Om du vill ha en coach som är fokuserad på dina specifika behov och mål är personlig coachning ett bra alternativ. Om du vill få feedback och stöd från andra människor är gruppcoaching ett bra alternativ.

Här är några frågor du kan ställa dig själv för att hjälpa dig att bestämma vilken typ av coaching som är rätt för dig:

 • Vad är mina mål med coaching?
 • Hur mycket tid och pengar har jag att investera?
 • Hur viktigt är det för mig att få individuell uppmärksamhet från coachen?
 • Vill jag lära av andra människor eller fokusera på mina egna mål?
Bild på ett monsterblad, grön växt

Boka ett gratis introduktionssamtal