Jag får ofta frågan om vad som gäller för coaching och friskvårdsbidrag. Efter att ha gått igenom den information som finns på till exempel www.skatteverket.se så har jag kommit fram till att det går att använda Friskvårdsbidraget till Coaching i vissa fall och det är när coachingen används som stressförebyggande eller för att hantera stress bättre. Just stress är ett vanligt förekommande ämne inom coaching och många sessioner handlar om hur vi arbetar med oss själva så att vi kan klara oss bättre mot negativ stress. All stress behöver inte vara dålig stress.

Viktigt är att varje tillfälle inte får kosta mer än 1 000 kronor och att alla anställda på arbetsplatsen har samma villkor när det gäller friskvårdsbidraget.

Använder du Coachingkortet kommer timkostnaden ner under 1 000 kronorstaket så då fungerar det att använda friskvårdsbidraget. Om du har ett bidrag som enbart delvis täcker kostnaden för ett coachingpaket så kan du få två fakturor så att det blir enklare för din arbetsgivare att betala ut bidraget till dig.

Kontakta mig så diskuterar vi ett upplägg som passar dig.