Som ledare har du ett stort ansvar att motivera, inspirera och utveckla dina medarbetare. Du vill vara en coachande ledare som lyssnar, ger feedback och stöttar dina medarbetares lärande och tillväxt. Men att vara en coachande ledare är inte alltid lätt. Ibland kan du känna dig ensam, stressad eller osäker på hur du ska hantera olika situationer. Du kanske inte får det stöd du behöver från din organisation, din chef eller dina kollegor. Du kanske till och med tvivlar på din egen kompetens och förmåga som ledare.

Då kan coaching vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dig att bli en bättre ledare. Coaching är en professionell och personlig utvecklingsprocess som bygger på dialog, reflektion och handling. En coach är en neutral och objektiv person som hjälper dig att identifiera dina mål, utmaningar och möjligheter som ledare. En coach ställer frågor, lyssnar aktivt, ger feedback och utmanar dig att tänka utanför boxen. En coach hjälper dig också att skapa en handlingsplan och följa upp dina framsteg.

Coaching kan ge dig många fördelar som ledare, till exempel:

  • Ökad självkännedom och självförtroende
  • Bättre kommunikation och relationer med dina medarbetare, din chef och dina kollegor
  • Större klarhet och fokus på dina mål och prioriteringar
  • Mer kreativitet och innovation i ditt ledarskap
  • Högre motivation och engagemang för ditt arbete
  • Större flexibilitet och anpassningsförmåga till förändringar
  • Mer balans och välbefinnande i ditt liv

Många företag är villiga att betala för coaching till sina ledare, eftersom de vet att det är en investering i deras framgång och konkurrenskraft. Men i Sverige är vi inte vana att fråga HR eller den egna chefen efter ett coaching paket. Vi kanske tror att det är ett tecken på svaghet eller brist på kompetens att behöva coaching. Men det är tvärtom. Att söka coaching är ett tecken på styrka och mod. Det visar att du är engagerad i ditt ledarskap och vill utvecklas och växa som person och professionell.

Så, skulle du behöva coaching för att orka, vilja, kunna vara den coachande ledaren du vill vara?

Om svaret är ja, tveka inte att ta kontakt med HR eller din chef och fråga om möjligheten att få coaching. Eller leta upp en coach på egen hand som passar dina behov och förväntningar. Det finns många kvalificerade och certifierade coacher som kan hjälpa dig att nå dina mål som ledare. Du är värd att få det stöd du behöver för att vara den bästa versionen av dig själv.

Vill du ha hjälp att hitta argumenten så kontakta mig så snackar vi om det.