dator med påklistrade notislappar och texten Preparation is key

Hur förbereder jag mig för att bli coachad?

För att börja med coaching behöver du ha en tydlig målsättning för vad du vill uppnå med coachingen och hur du kan mäta dina framsteg.

Du behöver också vara redo att ta ansvar för ditt eget lärande och utveckling, samt vara öppen för feedback och nya perspektiv.

För att förbereda dig inför varje coachingsamtal behöver du reflektera över vad du vill fokusera på under sessionen och vad du vill få ut av den. Du behöver också se till att du har en lugn och ostörd plats där du kan prata med din coach i förtroende. Dessutom kan det vara bra att repetera vad ni kom överens om vid föregående session och vad du har gjort sedan dess.

Under coachingsamtalet behöver du vara aktiv och engagerad i dialogen med din coach. Du behöver också vara ärlig och transparent om dina tankar, känslor och utmaningar. Din coach kommer att ställa frågor som hjälper dig att utforska dina mål, möjligheter och hinder. Din coach kommer också att stötta dig i att hitta dina egna lösningar och åtgärder.

Är du redo? Hör av dig så pratar vi igenom och ser om coaching är något för dig, där du är just nu!

Är jag redo för att bli coachad?

Detta är en mycket viktig fråga att ställa sig. Testa själv med diagnostiskt test.

Vad behöver jag känna för att veta att jag är redo att bli coachad? Att vara redo för coachning är en personlig bedömning och kan variera från individ till individ. Coachen kommer inte göra jobbet men coacha dig i hur du får det gjort. Här är några tecken på att du kan vara redo för coachning:

  • Du känner dig frustrerad eller missnöjd med din nuvarande situation och vill göra förändringar.
  • Du har specifika mål eller önskemål som du vill uppnå och tror att coachning kan hjälpa dig att nå dem.
  • Du är öppen för feedback och villig att tänka utanför din bekvämlighetszon för att uppnå dina mål.
  • Du är beredd att ta ansvar för dina handlingar och beslut, och är villig att ta itu med eventuella hinder som kan hindra dig från att nå dina mål.
  • Du är öppen för att lära dig nya sätt att hantera stress, förbättra relationer eller utveckla personliga eller professionella färdigheter.
  • Du är beredd att göra den tid och ansträngning som krävs för att arbeta med en coach och göra framsteg.

Om du känner igen dig i dessa tecken kan det vara en indikation på att du är redo för coachning. Det är viktigt att du själv vill och känner dig motiverad för coachning, och att du väljer en coach som är kvalificerad och som du känner dig bekväm med att arbeta med.

Vill du se om jag är rätt coach för dig så kontakta mig.

Diagnostiskt test

Bild på finger som pekar på texten Agile på en skärm

Agil utveckling tjänar på Agil coaching.

Att gå från traditionell utveckling till agil utveckling kan vara en utmanande process för organisationer. Det kräver ofta en stor förändring i tänkesätt och arbetssätt, och det är här en agil coach kan spela en avgörande roll.

Som agil coach är mitt mål att hjälpa organisationer att navigera genom denna förändring och skapa en smidig övergång till ett agilt arbetssätt. I detta blogginlägg kommer jag att diskutera hur jag som agil coach kan hjälpa organisationer att gå från traditionell utveckling till agil utveckling och varför det är en bra idé att anlita en coach för att stödja denna process.

För att börja med är det viktigt att förstå skillnaderna mellan traditionell utveckling och agil utveckling. Traditionell utveckling är vanligtvis mer hierarkiskt och linjärt, med en tydlig uppdelning mellan olika roller och en tydlig process som måste följas. Agil utveckling är däremot mer flexibel och fokuserar på samarbete, kontinuerlig förbättring och snabb iteration.

För organisationer som vill övergå till agil utveckling kan det vara en stor utmaning att förändra sitt arbetssätt och sin kultur. Det är här jag som agil coach kan komma in och stödja organisationen genom processen. En agil coach kan hjälpa till att identifiera vilka områden som behöver förbättras och ge organisationen råd om hur man kan gå tillväga för att skapa en mer agil kultur.

Ett sätt jag kan hjälpa organisationer är genom att organisera workshops och träningssessioner. Dessa kan vara till stor hjälp för att introducera agila arbetssätt och verktyg för teamet. Jag kan också hjälpa till att implementera dessa verktyg och arbetssätt i organisationen, och ge råd om hur man kan mäta framgången av den agila processen.

En annan viktig uppgift som jag som agil coach kan utföra är att hjälpa teamet att identifiera och övervinna hinder. Genom att identifiera dessa hinder kan vi tillsammans hitta lösningar som gör det möjligt för teamet att bli mer produktiva och effektiva. Detta kan innebära att man implementerar nya verktyg eller arbetssätt eller att man gör förändringar i organisationens struktur.

Som agil coach är det också viktigt för mig att vara en mentor och en coach för teamet. Genom att stödja teamet kan jag hjälpa dem att utveckla sina färdigheter och bygga självförtroende. Detta kan i sin tur öka motivationen och prestationen i teamet.

Sammanfattningsvis kan en agil coach vara en ovärderlig resurs för organisationer som vill gå från traditionell utveckling till agil utveckling. Genom att hjälpa till att organisera workshops, identifiera hinder och vara en mentor för teamet kan en coach stödja organisationen genom hela processen.

Ibland är det inte hela teamet som behöver stöd utan enskilda roller. Vanligast är att jag coachar produktägare då personer i denna roll ibland tycker det är svårt att få rollen att fungera optimalt och ibland upplever det knepigt att representera organisationen samtidigt som man som produktägare skall skydda teamet. En annan vanlig roll som är i behov av coaching är den som innehar rollen som Scrum Master, här räcker det oftare med en kortare tid som coach.

Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion om ni är i behov av hjälp.

Bild på studenter under en examination

Från nyexad till team-lead

Det här är berättelsen om Anna som jag har haft nöjet att stötta under en tid som mentor.

När Anna nyexaminerades som UX-designer var hon jätteglad över att ha fått en anställning på ett mellanstort företag i Stockholmsregionen. Hon såg fram emot att få använda sina färdigheter i praktiken och lära sig från sina kollegor. Men när hon började på jobbet insåg hon att verkligheten var mycket mer komplex än hon hade förväntat sig. Det skulle gå snabbare än hon var van vid från universitetet och hon var tvungen att ta genvägar, något hon inte var van vid. Frågor som ”Vad är OK att hoppa över”, ”Vad är good enough?” dök upp.

Anna kände sig vilse och osäker på hur hon skulle gå tillväga för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Hon försökte fråga sina kollegor om hjälp, men de verkade alltid ha bråttom och var upptagna med sina egna projekt. Anna började känna sig lite ensam och överväldigad av allt hon behövde lära sig, eller rättare sagt lära om.

Efter några veckor på jobbet insåg Anna att hon behövde en mentor. Hon letade upp en erfaren UX-are på Linkedin och bad om hjälp. Tack vare vägledningen började Anna känna sig mer självsäker i sitt arbete. Hon lärde sig tolka och förstå företagets processer och kultur, och hon fick stöd och feedback på sina designprojekt från en neutral part.

Under de kommande åren gjorde Anna snabba framsteg. Hon började ta på sig mer ansvar och tog initiativ till nya projekt. Hon blev en populär och respekterad medlem av UX-teamet. Till slut blev hon utsedd till gruppledare för teamet.

Anna var stolt över hur långt hon hade kommit. Hon var tacksam för allt stöd och allt hon hade lärt sig under resan och att hennes företag valt att satsa på en mentor till henne.

Skulle du vara hjälpt av mentorskap? Kontakta mig.

Bild på studenter som går in på Stockholms Universitet

Kombinera kunskapen hos en nyanställd med arbetslivserfarenhet.

Mentorskap inom UX (User Experience) är inte bara ett effektivt sätt att integrera nyanställda med de senaste kunskaperna från utbildningssätena, det är också en investering i framtiden för ditt företag. Genom att investera i en mentor för dina nyanställda, kommer du att se positiva resultat som leder till en ökning av produktivitet, förbättrad arbetsmiljö och ökad konkurrenskraft.

När du tilldelar en mentor till en nyanställd inom UX, garanterar du att de får den utbildning, vägledning och feedback som de behöver för att snabbt bli produktiva inom sin nya roll. Detta innebär att du får en snabbare avkastning på din investering i dina anställda. Dessutom kan det minska risken för att nyanställda lämnar företaget på grund av bristande stöd och vägledning.

Mentorskap hjälper också till att främja en positiv arbetsmiljö där medarbetare känner sig uppskattade och stöttade. Detta leder i sin tur till minskad personalomsättning och en ökad motivation att leverera högkvalitativa resultat.

Genom att investera i mentorskap, ger du också ditt företag en konkurrensfördel. Du kan attrahera talangfulla nyanställda som är angelägna om att utveckla sin karriär inom UX-design och dra nytta av deras färska perspektiv och kunskap. Detta kan leda till innovativa lösningar som hjälper ditt företag att växa och utvecklas.

Så om du vill investera i framtiden för ditt företag och dra nytta av de senaste kunskaperna från utbildningssätena, bör du överväga att införa mentorskap för dina nyanställda inom UX. Det är en investering som ger stora avkastningar både på kort och lång sikt.

Kontakta mig få berättar jag mer om hur jag arbetar med nyexade och stöttar dem i sin nya roll och hjälper dem bli effektiva och skapa bra leveranser.