Checklista för att hantera förväntningar och självförtroende

 • Se över dina förväntningar
  Det är viktigt att vara medveten om dina förväntningar. Vad förväntar du dig av dig själv? Vad förväntar du dig av andra? När du vet vad du förväntar dig kan du börja arbeta för att nå dina mål.
 • Sätt realistiska mål
  Det är viktigt att sätta realistiska mål. Om dina mål är för höga eller för låga kommer du att bli besviken. Sätt mål som är utmanande, men som du också har en chans att nå.
 • Fokusera på dina styrkor
  Alla har styrkor och svagheter. Fokusera på dina styrkor och bygg på dem. När du känner dig stark och kompetent kommer du att ha mer självförtroende.
 • Omge dig med positiva människor
  Positiva människor kan inspirera och motivera dig. Omge dig med människor som tror på dig och som vill se dig lyckas.
 • Ta hand om dig själv
  När du tar hand om dig själv kommer du att må bättre och ha mer energi. Se till att du får tillräckligt med sömn, motion och mat.

Här är några specifika tips för att hantera förväntningar och självförtroende:

 • Tala med någon du litar på om dina förväntningar och mål. De kan ge dig feedback och stöd. Vill du ha någon med mer perspektiv kan du använda dig av en coach, kontakta mig om du vill.
 • Gör en plan för hur du ska nå dina mål. Detta kommer att hjälpa dig att hålla dig fokuserad och motiverad.
 • Fokusera på dina framgångar, stora som små. Detta kommer att hjälpa dig att bygga upp ditt självförtroende.
 • Ta pauser och gör saker du tycker om. Detta kommer att hjälpa dig att koppla av och återhämta dig.

Genom att följa dessa tips kan du hantera dina förväntningar och självförtroende på ett positivt sätt.