Som klient är det bra att veta vad man inte bör förvänta sig av coaching, det vill säga vad en coach bör undvika för att skapa en positiv och framgångsrik coachingsituation.

Coaching är ett kraftfullt sätt att hjälpa människor att nå sina mål och övervinna hinder, men vissa misstag kan hindra framsteg. Låt oss titta på dessa misstag för att hjälpa coacher att förbättra och ge sina klienter den bästa upplevelsen.

  1. Överdriven styrning: En coach bör undvika att diktera lösningar och istället använda öppna frågor för att låta klienten utforska sina egna svar.
  2. Brist på empati: Empati är viktigt. En coach bör visa förståelse och medkänsla för klientens situation för att bygga förtroende.
  3. Fokusera på problem, inte möjligheter: En framgångsrik coach hjälper klienten att se möjligheter och lösningar istället för att fastna i problem.
  4. Bristande flexibilitet: Varje individ är unik, så en coach bör vara flexibel och anpassa sig efter klientens behov.
  5. Ignorera feedback: En bra coach välkomnar och anpassar sig efter klientens feedback för att förbättra coachingsituationen.

Sammanfattningsvis är coaching en värdefull möjlighet för personlig tillväxt. Genom att undvika dessa misstag kan en coach skapa en givande och positiv situation för sina klienter. Ta dig tid att välja rätt coach och våga byta om det inte känns rätt.

Jag uppmuntrar också mina klienter att reflektera över hur coachingen fungerar för dem, och jag gör samma utvärdering från min sida. Kontakta mig om du vill diskutera coaching för dig.