Konflikter är en naturlig del av livet, både i arbetslivet och i det privata. De kan uppstå av olika anledningar, till exempel olika åsikter, värderingar eller behov. Om konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt kan de leda till positiva resultat, till exempel ökad förståelse, bättre samarbete och nya lösningar.

Konstruktiv konflikthantering

Konstruktiv konflikthantering innebär att man hanterar konflikter på ett sätt som är både effektivt och respektfullt. Det innebär att man:

 • Fokuserar på problemet, inte på personerna.
 • Lyssnar aktivt på varandras perspektiv.
 • Är öppen för att kompromissa.
 • Söker lösningar som är tillfredsställande för alla parter.

Coaching för konstruktiv konflikthantering

Coaching kan vara ett effektivt sätt att lära sig konstruktiv konflikthantering. En coach kan hjälpa dig att:

 • Identifiera de bakomliggande orsakerna till konflikten.
 • Utveckla kommunikations- och lyssningsfärdigheter.
 • Förbereda dig inför konflikthanteringssamtal.

Här är några tips för konstruktiv konflikthantering:

 • Ta dig tid att lugna ner dig innan du pratar med den andra parten.
 • Skapa en trygg och respektfull miljö för samtalet.
 • Var konkret och fokusera på fakta, inte på känslor.
 • Var öppen för att lyssna på den andra partens perspektiv.
 • Var villig att kompromissa.

Konflikter är en möjlighet till utveckling – försök se det.

Konflikter kan vara en möjlighet till utveckling. Genom att lära oss att hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt kan vi förbättra våra kommunikations- och samarbetsförmågor. Vi kan också lära oss mer om oss själva och andra.

Bild på ett monsterblad, grön växt

Om du vill lära dig mer om konstruktiv konflikthantering kan du kontakta en coach eller en annan expert på området

Gratis självhjälpsprogram

Kategorier: Coaching