Bild på studenter under en examination

Från nyexad till team-lead

Det här är berättelsen om Anna som jag har haft nöjet att stötta under en tid som mentor.

När Anna nyexaminerades som UX-designer var hon jätteglad över att ha fått en anställning på ett mellanstort företag i Stockholmsregionen. Hon såg fram emot att få använda sina färdigheter i praktiken och lära sig från sina kollegor. Men när hon började på jobbet insåg hon att verkligheten var mycket mer komplex än hon hade förväntat sig. Det skulle gå snabbare än hon var van vid från universitetet och hon var tvungen att ta genvägar, något hon inte var van vid. Frågor som ”Vad är OK att hoppa över”, ”Vad är good enough?” dök upp.

Anna kände sig vilse och osäker på hur hon skulle gå tillväga för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Hon försökte fråga sina kollegor om hjälp, men de verkade alltid ha bråttom och var upptagna med sina egna projekt. Anna började känna sig lite ensam och överväldigad av allt hon behövde lära sig, eller rättare sagt lära om.

Efter några veckor på jobbet insåg Anna att hon behövde en mentor. Hon letade upp en erfaren UX-are på Linkedin och bad om hjälp. Tack vare vägledningen började Anna känna sig mer självsäker i sitt arbete. Hon lärde sig tolka och förstå företagets processer och kultur, och hon fick stöd och feedback på sina designprojekt från en neutral part.

Under de kommande åren gjorde Anna snabba framsteg. Hon började ta på sig mer ansvar och tog initiativ till nya projekt. Hon blev en populär och respekterad medlem av UX-teamet. Till slut blev hon utsedd till gruppledare för teamet.

Anna var stolt över hur långt hon hade kommit. Hon var tacksam för allt stöd och allt hon hade lärt sig under resan och att hennes företag valt att satsa på en mentor till henne.

Skulle du vara hjälpt av mentorskap? Kontakta mig.

Bild på studenter som går in på Stockholms Universitet

Kombinera kunskapen hos en nyanställd med arbetslivserfarenhet.

Mentorskap inom UX (User Experience) är inte bara ett effektivt sätt att integrera nyanställda med de senaste kunskaperna från utbildningssätena, det är också en investering i framtiden för ditt företag. Genom att investera i en mentor för dina nyanställda, kommer du att se positiva resultat som leder till en ökning av produktivitet, förbättrad arbetsmiljö och ökad konkurrenskraft.

När du tilldelar en mentor till en nyanställd inom UX, garanterar du att de får den utbildning, vägledning och feedback som de behöver för att snabbt bli produktiva inom sin nya roll. Detta innebär att du får en snabbare avkastning på din investering i dina anställda. Dessutom kan det minska risken för att nyanställda lämnar företaget på grund av bristande stöd och vägledning.

Mentorskap hjälper också till att främja en positiv arbetsmiljö där medarbetare känner sig uppskattade och stöttade. Detta leder i sin tur till minskad personalomsättning och en ökad motivation att leverera högkvalitativa resultat.

Genom att investera i mentorskap, ger du också ditt företag en konkurrensfördel. Du kan attrahera talangfulla nyanställda som är angelägna om att utveckla sin karriär inom UX-design och dra nytta av deras färska perspektiv och kunskap. Detta kan leda till innovativa lösningar som hjälper ditt företag att växa och utvecklas.

Så om du vill investera i framtiden för ditt företag och dra nytta av de senaste kunskaperna från utbildningssätena, bör du överväga att införa mentorskap för dina nyanställda inom UX. Det är en investering som ger stora avkastningar både på kort och lång sikt.

Kontakta mig få berättar jag mer om hur jag arbetar med nyexade och stöttar dem i sin nya roll och hjälper dem bli effektiva och skapa bra leveranser.