Denna uppgift kan vara lite tuffare att genomföra. Det är lätt att läsa igenom punkterna nedan men vill du göra någon förändring så kommer det kräva en del arbete från din sida. Här kan en coach vara till hjälp om du känner att du stöd och få bättre framdrift. Kontakta mig om du har funderingar på det.

 • Se över dina mål och prioriteringar
  Innan du kan skapa en balanserad arbets- och fritidsplan är det viktigt att du funderar på dina mål och prioriteringar. Vad är viktigt för dig i livet? Vad vill du uppnå i både ditt arbetsliv och ditt familjeliv? När du vet vad du vill uppnå kan du börja planera hur du ska nå dina mål.
 • Gör en tidsplan
  När du vet vad du vill uppnå är det dags att börja göra en tidsplan. Hur mycket tid behöver du spendera på arbete? Hur mycket tid behöver du spendera med din familj? Hur mycket tid behöver du för dig själv? När du har en tidsplan kan du börja prioritera dina aktiviteter.
 • Var flexibel
  Det är viktigt att vara flexibel när du skapar en balanserad arbets- och fritidsplan. Saker händer och det är viktigt att vara beredd att anpassa din plan efter behov.
 • Sätt gränser
  Det är viktigt att sätta gränser mellan ditt arbetsliv och din fritid. Detta kan innebära att du inte tar med dig jobbet hem eller att du inte arbetar sent på kvällen.
 • Be om hjälp
  Det är inte alltid möjligt att skapa en balanserad arbets- och fritidsplan på egen hand. Be om hjälp från din familj, dina vänner eller en professionell coach.

Här är några specifika tips för att skapa en balanserad arbets- och fritidsplan:

 • Ta reda på hur mycket tid du har tillgänglig. Hur många timmar jobbar du? Hur många timmar är du vaken? Hur många timmar har du för dig själv?
 • Prioritera dina uppgifter. Vilka uppgifter är viktigast? Vilka uppgifter kan du delegera?
 • Skapa rutiner. Rutiner kan hjälpa dig att spara tid och energi.
 • Ta pauser. Ta pauser under dagen för att koppla av och ladda batterierna.
 • Säg nej. Det är okej att säga nej till saker som du inte har tid eller energi för.

Lycka till och återigen känns det tungt så finns jag här om du vill ha hjälp med coaching.