Förändring är ibland utmanande och kan kännas skrämmande. Ofta vet vi vad vi borde göra, men det är bekvämt att fortsätta längs den invanda vägen.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är nödvändigt att ändra riktning, men ibland finns det tecken som indikerar att något behöver förbättras. Här kan coaching vara till stor hjälp.

I stället för att rådfråga andra om hur du ska gå vidare, kan vi tillsammans med coachingens metoder utforska vad som motiverar och driver dig. Genom att identifiera dina styrkor och passioner kan du hitta den inre kraften att göra förändringar som inte känns svåra eller skrämmande, utan snarare spännande, utmanande och givande.

Vad innebär detta? Vi kommer att ha sex online-möten. I början kommer vi att utforska din nuvarande livssituation och hur nöjd du är med den. Sedan kommer vi tillsammans att definiera vilken riktning du vill ta och vilka resurser du har till ditt förfogande för att nå dina mål. Baserat på våra insikter kommer jag att utarbeta ett skräddarsytt program för dig.

Om du är intresserad av att diskutera detta vidare, är du välkommen att kontakta mig, eller gör mitt enkla test för att se om du är redo för coaching.