Coaching är en kraftfull metod som kan hjälpa dig på många olika områden i livet. Det är inte bara begränsat till karriär eller professionell utveckling. Genom coaching kan du utforska och förbättra din personliga och professionella livskvalitet.

I en studie av International Coach Federation (2004) visas att coaching ger en mängd fördelar. Här listar jag några av dem som coachade upplever sig ha uppnått.

Coaching kan hjälpa dig att uppnå många olika saker, så många anser sig ha uppnått:

Ökad självmedvetenhet
Lägre stressnivåer
Ökad livskvalitet
Bättre på att sätta mål
Förbättrad självmedvetenhet
Mer balans i livet
Ökat självförtroende

I övrigt nämns dessa fördelar:

 • Ökad kommunikationsförmåga: 40%
 • Ökad förmåga att genomföra projekt: 36%
 • Ökad hälsa eller fysisk förmåga: 34
 • Bättre relation med medarbetare: 33%
 • Bättre familjerelationer: 33%

Vill du diskutera nåt av dessa förbättringsområden och hur coaching kan hjälpa dig så kontakta mig.

Så vad skall jag förvänta mig som resultat då? Du kan uppnå följande:

 • Sätta tydliga mål: Coaching hjälper dig att definiera och arbeta mot dina mål, vare sig det handlar om att uppnå framgång på jobbet, förbättra ditt hälsotillstånd eller uppnå personlig utveckling.
 • Hitta din inre motivation: En coach hjälper dig att identifiera och använda din inre drivkraft och motivation för att övervinna hinder och ta dig framåt.
 • Öka självmedvetenhet: Genom reflektion och självinsikt kan coaching hjälpa dig att förstå dina styrkor och svagheter bättre, vilket kan leda till bättre beslutsfattande och självförtroende.
 • Förbättra kommunikation: Coaching kan hjälpa dig att utveckla bättre kommunikationsförmågor och därmed förbättra dina relationer både på och utanför arbetsplatsen.

Vilka nyttor kan man förvänta sig genom coaching? Förvänta dig att coaching kan ge dig konkreta och mätbara resultat. Det kan leda till:

 • Ökad effektivitet: Genom att bättre fokusera på dina mål och strategier kan du bli mer produktiv och effektiv i ditt arbete och ditt liv.
 • Bättre balans: Coaching kan hjälpa dig att balansera arbetsliv och fritid, vilket leder till en högre livskvalitet.
 • Ökat självförtroende: Genom att arbeta med en coach kan du öka ditt självförtroende och din förmåga att hantera utmaningar.
 • Bättre beslutsfattande: Coaching kan hjälpa dig att förbättra din förmåga att fatta beslut och ta aktiva steg mot dina mål.

Varför ska man lägga tid och pengar på coaching? Att investera i coaching kan vara en klok beslut av flera skäl:

 • Skräddarsydd vägledning: Coaching ger dig personlig och skräddarsydd vägledning som tar hänsyn till dina unika mål och behov.
 • Tidsbesparing: Genom att få stöd och vägledning från en coach kan du förkorta tiden det tar att nå dina mål och undvika onödiga misstag.
 • Livslång nytta: De färdigheter och insikter du får genom coaching kommer att gagna dig inte bara nu utan även i framtiden.

Sammanfattningsvis, coaching är en investering i din personliga och professionella utveckling som kan leda till långsiktiga och meningsfulla resultat. Det är ett verktyg för att maximera din potential och skapa en bättre framtid för dig själv.