Nu är det snart dags för oss att träffas, för att starta den egna processen rekommenderar jag att läsa igenom frågorna nedan och tänka svaren tyst eller högt för dig själv. Vill du skriver du ner svaren och om du vill att jag skall ta del av dina tankar fyller du i enkäten i slutet av sidan. Jag kommer inte fråga efter svaren på dessa frågor under vårt samtal men om du tycker att någon fråga känns viktig att ta upp så gör du det.

Inför första mötet:

 1. Vad vill jag?
 2. Vad innebär integritet för mig?
 3. Vad innebär det att vara kraftfull?
 4. Vad är mitt val? Vad innebär att välja?
 5. Vad fungerar för mig?

Motivation:

 1. Vad behöver jag för att nå mina mål?
 2. Vad motiverar mig?
 3. Vad innebär det för mig att vara passionerad?
 4. Vad innebär det att vara kreativ för mig?
 5. Vad innebär det att vara en ledare?

Glädje:

 1. Vad är roligt?
 2. Vad innebär tacksamhet för mig?
 3. Vad får mig att skratta?
 4. Vad är självförverkligande? Vad känns bra?
 5. Vad är jag tacksam för idag?