Du är kanske i en situation i livet nu där du endera fått smak för flexibilitet som till exempel en period av föräldraledighet kan ge eller av att vara på ett jobb där det efter pandemin erbjudits större flexibilitet gällande arbete från hemmet. Det finns som vanligt för- och nackdelar med det mesta och genom att fundera lite i dessa banor (se listan nedan) så blir du mer mottaglig för vad som är viktigt för dig, vad som verkligen räknas.
Checklista för att utforska flexibla arbetsalternativ

 • Se över dina behov och önskemål
  Innan du kan utforska flexibla arbetsalternativ är det viktigt att du funderar på dina behov och önskemål. Vad är viktigt för dig i ett jobb? Vill du kunna arbeta hemifrån? Vill du kunna arbeta flexibla timmar? När du vet vad du vill ha kan du börja leta efter alternativ som passar dig.
 • Undersök dina alternativ
  Det finns många olika flexibla arbetsalternativ tillgängliga. Du kan arbeta hemifrån, arbeta flexibla timmar, arbeta deltid, eller arbeta på distans (andra platser än hemmet). Gör din research och ta reda på vilka alternativ som finns tillgängliga i din bransch och i din region.
 • Förbered dig inför att prata med din arbetsgivare
  Om du vill utforska flexibla arbetsalternativ på ditt nuvarande jobb är det viktigt att du är förberedd att prata med din arbetsgivare. Förbered dig på att svara på frågor om varför du vill arbeta flexibelt och hur du tror att det kommer att påverka ditt arbete. Att skaffa sig ytterligare flexibilitet där du är kan trots allt vara det enklaste alternativet.
 • Var flexibel
  Det är viktigt att vara flexibel när du utforskar flexibla arbetsalternativ. Det är inte alltid möjligt att få exakt det du vill ha. Var beredd att kompromissa och att vara öppen för nya möjligheter. Genom att ha tänkt igenom vad du prioriterar högst är det enklare att ta beslut som är rätt för dig.

Här är några specifika tips för att utforska flexibla arbetsalternativ:

 • Tala med dina vänner, familj och kollegor. De kan ha tips om flexibla arbetsalternativ som du inte känner till.
 • Gå på arbetsmässor och seminarier. Detta är ett bra sätt att lära dig mer om flexibla arbetsalternativ och att träffa potentiella arbetsgivare. Det som du kommit på som skapar flexibilitet är kanske inte allt, det kan finnas mer, var nyfiken.
 • Gå med i onlineforum och grupper. Detta är ett bra sätt att få kontakt med andra som arbetar flexibelt och att få tips och råd. Idag finns många forum online med personer som anammat det flexibla arbetslivet.
 • Ta upp frågan med din coach. Genom coaching kan du upptäcka att du har en hel del kunskap om vad som passar dig och vad du upplever som flexibelt.

Genom att följa dessa tips kan du utforska flexibla arbetsalternativ som passar dina behov och önskemål.