Stora ord kanske men ack så sanna. Många av oss säger ofta ”Jag borde göra detta” eller ”Jag borde verkligen börja med det där”. Men vad händer om vi byter ut ”borde” mot ”vill”?

Denna enkla förändring i vårt språk kan ha en kraftfull inverkan på våra liv.

Exempel:

  • Istället för att säga ”Jag borde träna mer” säger du ”Jag vill träna mer”.
  • Istället för att tänka ”Jag borde ringa mina föräldrar oftare” säger du ”Jag vill ringa mina föräldrar oftare”.
  • Byt ”Jag borde äta hälsosammare” mot ”Jag vill äta hälsosammare”.

Bakomliggande Förklaring

Å ena sidan skapar ordet ”borde” en känsla av tvång och skuld. Det får oss att känna att vi måste göra något för att uppfylla andras förväntningar eller samhällets normer. Det kan leda till motstånd och prokrastinering.

Å andra sidan ger ordet ”vill” en känsla av frihet och eget val. Det förvandlar en plikt till en önskan, något du strävar efter för din egen skull. När vi säger ”vill” istället för ”borde”, kopplar vi an till våra egna värderingar och mål. Detta ökar motivationen och sannolikheten att vi faktiskt agerar.

Tips för att börja:

  1. Medvetenhet: Börja med att vara medveten om hur ofta du använder ordet ”borde”.
  2. Reflektion: När du märker att du använder ”borde”, fråga dig själv varför. Vad är din egentliga önskan bakom det?
  3. Omformulering: Öva på att omformulera dina tankar och meningar. Skriv ner dem om det hjälper.
  4. Handling: Fokusera på små, konkreta steg som reflekterar dina ”vill” istället för ”borde”.

Att byta ut ”borde” mot ”vill” kan verka som en liten förändring, men dess effekt på vår motivation och livskvalitet kan vara enorm. Varför inte börja idag? Svårt att komma igång? Boka in ett första samtal om coaching med mig så snackar vi om det.